Про проект

Що таке АІКОМ?

Програмно-апаратний комплекс «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ) – електронна система управління освітою зі збору, зберігання, управління, використання даних у сфері освіти, що дає змогу приймати обґрунтовані та ефективні управлінські рішення. Дана система генерує статистику в межах системи освіти, забезпечує її моніторинг завдяки розширеним функціональним можливостям.

АІКОМ було розроблено в рамках гранту Світового банку для проекту «Зміцнення науково-обґрунтованої розробки державної політики на основі освітньої статистики та аналітики» і впроваджується Державною науковою установою «Інститут освітньої аналітики» (ДНУ «ІОА») за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Мета проекту

Метою проекту АІКОМ є впровадження 100% е-документообігу у сфері дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти. Переведення різних форм звітності закладів освіти в електронну форму, що дасть змогу суттєво підвищити достовірність освітньої статистичної та адміністративної інформації та покращити на цій основі якість управлінських рішень, розподіл коштів платників податків.

Також ще одним важливим елементом АІКОМ є запровадження системи е-журналів та е-щоденників в закладах загальної середньої освіти, без необхідності їх дублювання в паперовій формі.

Цілі проекту

  • Збір достовірних, актуальних даних про стан системи освіти за затвердженою системою показників та автоматичною генерацією звітності
  • Забезпечення органів управління і громадськості статистичними даними для прийняття ефективних управлінських рішень щодо підвищення доступності та якості освіти, ефективності використання державних коштів
  • Реалізація можливості взаємодії АІКОМ з різними освітніми системами, базами даних та державними реєстрами
  • Розвантаження вчителів від необхідності заповнення різних форм звітності та паперової роботи
  • Запровадження обліку дітей дошкільного, шкільного віку та закладів дошкільної освіти
  • Запровадження процесів зарахування, відрахування та переведення учнів до закладів загальної середньої освіти на базі АІКОМ
  • Створення електронного сервісу запису до закладу позашкільної освіти
  • Забезпечення можливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників через електронну систему на базі АІКОМ
  • Запровадження електронної системи управління професійною (професійно-технічною) освітою